Informacje

Audyty energetyczne dla firm

Głównym celem każdego przedsiębiorstwa jest zarabianie pieniędzy. W tym celu poszukuje się jak najkorzystniejszych możliwości inwestycyjnych z odpowiednio dużą stopą zysku. Szukanie oszczędności jest szczególną formą alokacji kapitału. Audyt energetyczny pozwala oszacować zyski, jakie osiągnąć można na zmniejszeniu opłat za prąd.

Efekty audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Pierwszym zadaniem audytora jest określenie najsłabszych stron firmy. Na tej podstawie tworzony jest zakres badań i pomiarów, a docelowo także przeprowadzonej analizy.

Następnie należy ocenić możliwości inwestycyjne. Na podstawie audytu energetycznego firmy stworzona jest lista zmian, które mogą zostać wprowadzone w przedsiębiorstwie w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Każda pozycja zawiera obliczenie efektywności energetycznej oraz ekonomicznej, aby ułatwić wybór najlepszej ścieżki.

Po określeniu celów tworzony jest dokładny plan inwestycji, który zostanie w przyszłości zrealizowany. Odpowiednie rozłożenie wydatków i prac pozwoli przeprowadzić cały proces bez odczuwalnych problemów i przerw produkcyjnych.

Z czasem oszczędności wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego rosną. Firma uzyskuje optymalne efekty dzięki wykorzystaniu wszystkich szans i możliwości.

Dowiedz się więcej o korzyściach wynikających z przeprowadzenia audyty energetycznego: https://industrial.dekra.pl/audyt-energetyczny.html

Obowiązkowy audyt energetyczny

Dla większości małych firm jest to idealna okazja do inwestycji i uzyskania dodatkowych zysków. W przypadku dużych przedsiębiorstw jest to jednak obowiązek prawny, którego niespełnienie może słono kosztować.

Istnieją dwa warunki, które zobowiązują firmę do robienia regularnych audytów energetycznych co cztery lata. Pierwszy z nich to zatrudnianie co najmniej 250 pracowników. Drugi natomiast to jednoczesne osiągnięcie progu 50 mln euro obrotu oraz 43 mln euro aktywów. Jest to odpowiednio około 225 i 139 mln złotych.

Głównym powodem, dla którego zostały wprowadzone obowiązkowe audyty energetyczne dla dużych przedsiębiorstw, jest ochrona środowiska. Wytwarzanie energii elektrycznej powoduje dużą emisję gazów cieplarnianych, co wpływa na przyśpieszone ocieplenie klimatu. Ma to szczególne znaczenie w kontekście dążenia do neutralności klimatycznej przez państwa Unii Europejskiej. W tym przypadku ochrona środowiska może być jednak również dobrą okazją inwestycyjną.

Źródło: https://industrial.dekra.pl