EORI - Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych
Informacje

EORI

Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators’ Registration and Identification – EORI), zwany systemem EORI, jest jedną z części składowych tworzonego w Unii Europejskiej (UE) środowiska elektronicznego cła powstającego w ramach programu e-Customs – tj. „bez-papierowego” środowiska dla administracji celnych i handlu w UE.

Każdy z krajów członkowskich UE opracowuje swój własny krajowy system EORI, który będzie częścią systemu wspólnotowego EORI. System EORI w Polsce, jest realizowany w Ministerstwie Finansów w Departamencie Służby Celnej na potrzeby Polskiej Administracji Celnej.
Głównym celem systemu EORI jest przyspieszenie załatwiania formalności i operacji celnych przez przedsiębiorców i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, uczestniczące w czynnościach celnych.

Przedsiębiorcy będą podlegali jednokrotnej rejestracji w systemie EORI i zostanie im nadany unikalny numer identyfikacyjny EORI. Przedsiębiorcy będą obowiązani posługiwać się tym jednym, uznawanym na obszarze całej UE numerem EORI, we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ich identyfikator.

Stworzenie europejskiego systemu identyfikacji przedsiębiorców, obejmującego uczestników wymiany towarowej na terenie całej UE, zapewni administracjom celnym państw członkowskich bieżącą informację o podmiotach uczestniczących w czynnościach celnych.

(wpis archiwalny z 2010r.)

Photo by Christian Lue on Unsplash