Informacje

Kim jest i jak działa komornik sądowy?

Komornik sądowy to zawód, który w wielu budzi mieszane uczucia. Warto wiedzieć, czym zajmuje się taka osoba – poniżej krótko wyjaśniamy. Co ważne, nie działa według własnego uznania.
Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który ma swoje prawa i obowiązki, ale nie działa według własnego uznania.

Zajmuje się przymusową egzekucją długów, ale przestrzegając konkretnych przepisów. Trzeba przyznać, że komornicy nie mają dobrej opinii – wiele w tym zapewne zarówno prawdy, jak i mitów. Na temat ich działań oraz ogólnie pracy krąży bardzo wiele wątpliwości i rodzi się wiele pytań. Zdarzają się jednak sytuacje, że danego komornika posądzamy o zwykłą złośliwość i kamienne serce, tymczasem jego działania są konieczne i wynikają z przepisów prawa. Przygotowaliśmy zatem krótki opis pracy komornika.

Komornik sądowy – kto to taki?
Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, co oznacza, że jest przedstawicielem władzy publicznej, a jego praca polega na wykonywaniu wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Komornik korzysta też z ochrony prawa karnego, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym. W praktyce oznacza to, że osoba, która wyrządzi komornikowi krzywdę, otrzyma surowszą karę niż w przypadku zwykłego obywatela.

Zasady działania komornika sądowego
Komornik działa przy sądach rejonowych, które określa się jako rewiry. Na danym obszarze zwykle pracuje więcej niż jeden komornik. Mimo że dany komornik najczęściej działa w swoim rewirze, ma prawo prowadzić postępowania na terenie całego kraju. Wierzyciel może zażądać komornika z innego rewiru, ale koszty bierze na siebie. Wyjątkiem są jednak egzekucje od nieruchomości – wtedy nie mamy prawa wyboru. Co więcej, komornik nie może nie podjąć się działań, chyba że są to wyjątkowe sytuacje (szczegółowo określone). Dowiedz się więcej na stronie: https://www.komornikskora.pl/licytacje-komornicze/ruchomosci/

Czym jeszcze zajmuje się komornik?
Jak już zostało wspomniane powyżej, najważniejszym zadaniem komornika sądowego jest prowadzenie egzekucji sądowej. Komornik może rozpocząć swoje działania jedynie po tym, jak sąd przeprowadzi sprawę i wyda tytuł wykonawczy. W jej trakcie musi zastosować określone środki przymusu, aby ściągnąć należność z majątku dłużnika dla wierzyciela, np. osoby prywatnej czy banku. Wyróżnia się dwa rodzaje egzekucji sądowej – świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych. Często konieczne jest przymusowe zajęcie majątku dłużnika lub części jego pensji. Komornik może podejmować czynności wtedy, gdy wierzyciel złoży tytuł wykonawczy i wniosek o wszczęcie egzekucji. Krótko mówiąc, działania komornika to jedynie finał. Komornik wykonuje jedynie to, co zostało ustalone – to wierzyciel decyduje, jakie metody zastosuje komornik.

Jak można skontaktować się z komornikiem?
Komornik sądowy przyjmuje interesantów w kancelarii komorniczej w dni robocze i soboty – może pracować od godziny 7.00 do 21.00. Aby prowadzić czynności nocą i w dni świąteczne, musi mieć zezwolenie prezesa sądu rejonowego.
Wykaz komorników można znaleźć na stronie internetowej http://inw.wroc.pl